ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2017

Dne 20.05.2017 proběhla v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Přítomní akcionáři na ní projednali a schválili vše v rozsahu jejího programu a návrhu usnesení představenstva, které bylo součástí materiálů zaslaných společně s pozvánkou všem akcionářům.

KONEČNÉ USNESENÍ Z VALNÉ HROMADYZDE.

NABÝVÁNÍ AKCIÍ (SCHVÁLENÉ ZNĚNÍ)       – ZDE.

ŽÁDOST O PRODEJ AKCIÍ                             – ZDE. (STÁHNĚTE SI DO SVÉHO PC A DLE INSTRUKCÍ VYPLŇTE)

VZOR KUPNÍ SMLOUVY (AKCIE)                   – ZDE.

Výkup akcií administrativně zajišťuje paní Romana Pikorová, kanc.č.1, v sídle naší společnosti, t.č.: 481 671 978, v pracovní dny od 8 do 14:30 hodin. Doporučujeme si s ní předem telefonicky domluvit termín schůzky a to zejména v případě jiného potenciálního termínu, který Vám lépe vyhovuje než výše uvedený.


ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2017

Dne 20.05.2017 proběhne v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Potřebné materiály byly všem akcionářům zaslány poštou, základní z nich jsou k nahlédnutí zde:

 1. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 2017
 2. NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA USNESENÍ Z TÉTO VALNÉ HROMADY
 3. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2016

Dne 14.05.2016 proběhla v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Přítomní akcionáři na ní projednali a schválili vše v rozsahu jejího programu a návrhu usnesení představenstva, které bylo součástí materiálů zaslaných společně s pozvánkou všem akcionářům.

KONEČNÉ USNESENÍ Z VALNÉ HROMADYZDE.

IMG_4374U1


ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2016

Dne 14.05.2016 proběhne v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Potřebné materiály byly všem akcionářům zaslány poštou, základní z nich jsou k nahlédnutí zde:

 1. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 2016
 2. NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA USNESENÍ Z TÉTO VALNÉ HROMADY
 3. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2015

Dne 16.05.2015 proběhla v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Přítomní akcionáři na ní projednali a schválili vše v rozsahu jejího programu a návrhu usnesení představenstva, které bylo součástí materiálů zaslaných společně s pozvánkou všem akcionářům.

KONEČNÉ USNESENÍ Z VALNÉ HROMADYZDE.

Z usnesení mimo jiné vyplývá:

 • Výplata dividend za rok 2014  schválená VH bude zahájena a postupně realizována od 1. srpna 2015.
 • Dle platné legislativy je tato výplata možná pouze na účet akcionáře.
 • Akcionáři, kteří ještě nemají v naší databázi evidovaný svůj bankovní účet, nechť ho zašlou písemně na adresu naší společnosti nebo na e-mailovou adresu zc.ecinmolsoeznull@ykmezop a to včetně kódu banky. V opačném případě Vám dividendy nebudou moci být vyplaceny.
 • Akcionáři, kteří nemají bankovní účet, si budou moci dividendy vyzvednout od daného termínu v hotovosti v sídle naší společnosti v pracovní dny – pondělí a středa – od 8 do 15:30 hodin v kanceláři č.2.
 • Představenstvo bude maximálně i nadále využívat průběžné informování akcionářů naší společnosti právě formou těchto webových stránek.

Žádost o schválení převodu akcií společnosti ZEOS LOMNICE a.s. ke stažení ZDE


FOTOGALERIE NOVÝ KRAVÍN RVÁČOV: ZDE

K360

 

 

 • CENY  PHM
  Natural 95: 29.90 Kč
  Nafta: 28.70 Kč

   

ZEOS LOMNICE a.s.

Aktuality

ZEOS LOMNICE a.s. - idatabaze.czZemědělské stroje a zemědělská technika - idatabaze.cz

Archiv