Společnost družstvo MLÉKO.CZ sdružuje producenty syrového mléka a jatečných zvířat na území celé České republiky s cílem dosáhnout co nejlepších výkupních realizačních cen na trhu. Jsme největší odbytovou organizací vlastněnou zemědělskými podniky v České republice bojující za ekonomickou prosperitu zemědělských podniků. Základní snahou a cílem je zastupování a prosazování ekonomických zájmů členských podniků pro zlepšení ekonomické prosperity a stability prvovýroby.

 Více na našich webových stránkách (viz LOGO níže).

  • CENY  PHM
    Natural 95: 40,50 Kč
    Nafta: 40,50 Kč

     

ZEOS LOMNICE a.s.

Aktuality

ZEOS LOMNICE a.s. - idatabaze.czZemědělské stroje a zemědělská technika - idatabaze.cz

Archiv