ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2023

Dne 17.06.2023 proběhla v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Přítomní akcionáři na ní projednali a schválili vše v rozsahu jejího programu a návrhu usnesení představenstva, které bylo součástí materiálů zaslaných společně s pozvánkou všem akcionářům.

KONEČNÉ USNESENÍ Z VALNÉ HROMADYZDE


ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2023

Dne 17.06.2023 proběhne v Kulturním domě v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Potřebné materiály byly akcionářům zaslány poštou, základní z nich jsou k nahlédnutí zde:

 1. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 2023
 2. NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA USNESENÍ Z TÉTO VALNÉ HROMADY
 3. ZPRÁVA AUDITORA ZA ROK 2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022ZDE.


ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2022

Dne 18.06.2022 proběhla v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Přítomní akcionáři na ní projednali a schválili vše v rozsahu jejího programu a návrhu usnesení představenstva, které bylo součástí materiálů zaslaných společně s pozvánkou všem akcionářům.

KONEČNÉ USNESENÍ Z VALNÉ HROMADYZDE


ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2022

Obdrželi jsme od našeho akcionáře dílčí návrh na změnu jednoho z projednávaných materiálů zařazeného na program jednaní na letošní řádné valné hromadě společnosti. Znění tohoto návrhu, včetně stanoviska představenstva k jeho obsahu, v souladu s aktuálními stanovami zveřejňujeme ZDE 


ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2022

Dne 18.06.2022 proběhne v Kulturním domě v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Potřebné materiály byly akcionářům zaslány poštou, základní z nich jsou k nahlédnutí zde:

 1. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 2022
 2. NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA USNESENÍ Z TÉTO VALNÉ HROMADY
 3. ZPRÁVA AUDITORA ZA ROK 2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021ZDE.


NABÝVÁNÍ  VLASTNÍCH AKCIÍ SPOLEČNOSTI 2022

Dovolujeme si našim akcionářům oznámit, že loni schválený projekt dočasného nabývání vlastních akcií byl úspěšně ukončen a že k 1.5.2022 společnost ZEOS LOMNICE a.s. již nevlastní žádné svoje akcie.


NABÝVÁNÍ  VLASTNÍCH AKCIÍ SPOLEČNOSTI 2022

Dne 17.07.2021 schválila řádná valná hromada naší společnosti podmínky pro druhé kolo nabývání vlastních akcií. K 28.2.2022 skončila druhá etapa související s příjmem závazných objednávek na jejich následný odprodej. Závazné objednávky na jejich odkoupení podalo necelých 40 akcionářů naší společnosti v celkové výši překračující více jak 25x nabízený (dočasně nabytý) objem akcií. Dle schválených podmínek byl tedy při vyhodnocení závazných objednávek použit jednotný koeficient pro jejich finální úpravu.  Akcionářům, kteří podali závaznou objednávku, byla následně poštou zaslána informace o její konečné výši. Od 1.4.2022 pak budou (dle schválených podmínek) dočasně nabyté akcie těmto akcionářům vydávány.

Podmínky nabývání (odkoupení) vlastních akcií společnosti – ZDE. 


NABÝVÁNÍ  VLASTNÍCH AKCIÍ SPOLEČNOSTI 2022

Dne 17.07.2021 schválila řádná valná hromada naší společnosti podmínky pro druhé kolo nabývání vlastních akcií. K 31.12.2021 skončila první etapa jejich odkupování. Cca do 12.1.2022 obdrží naši akcionáři poštou INFO ohledně této první etapy včetně jednotného tiskopisu  objednávky pro jejich následné potenciální odkoupení. Více pak v níže uvedené příloze.

Podmínky nabývání (odkoupení) vlastních akcií společnosti – ZDE. 


NABÝVÁNÍ  VLASTNÍCH AKCIÍ SPOLEČNOSTI 2021

Dne 17.07.2021 schválila řádná valná hromada naší společnosti podmínky pro druhé kolo nabývání vlastních akcií. Připomínáme tedy naším akcionářům, kteří mají zájem za těchto podmínek své akcie odprodat, že nabízené akcie začínáme odkupovat již od 1. září 2021. Více pak v níže uvedených přílohách.

Podmínky nabývání (odkoupení) vlastních akcií společnosti – ZDE.              Vzor kupní smlouvy – ZDE.


ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2021

Dne 17.07.2021 proběhla v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Přítomní akcionáři na ní projednali a schválili vše v rozsahu jejího programu a návrhu usnesení představenstva, které bylo součástí materiálů zaslaných společně s pozvánkou všem akcionářům.

KONEČNÉ USNESENÍ Z VALNÉ HROMADYZDE.              STANOVY PO SCHVÁLENÝCH ZMĚNÁCH – ZDE.


ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2021

Dne 17.07.2021 proběhne v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Potřebné materiály byly všem akcionářům zaslány poštou, základní z nich jsou k nahlédnutí zde:

 1. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 2021
 2. NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA USNESENÍ Z TÉTO VALNÉ HROMADY
 3. STANOVY SPOLEČNOSTI VČETNĚ NAVRHOVANÝCH ÚPRAV
 4. ZPRÁVA AUDITORA ZA ROK 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020ZDE.

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY (COVID-19, VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ) NUTNÉ PRO ÚČAST NA LETOŠNÍ VALNÉ HROMADĚ ZEOS LOMNICE a.s. : VIZ ZDE


ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2020

Dne 11.07.2020 proběhla v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Přítomní akcionáři na ní projednali a schválili vše v rozsahu jejího programu a návrhu usnesení představenstva, které bylo součástí materiálů zaslaných společně s pozvánkou všem akcionářům.

KONEČNÉ USNESENÍ Z VALNÉ HROMADYZDE.


ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2020

Dne 11.07.2020 proběhne v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Potřebné materiály byly všem akcionářům zaslány poštou, základní z nich jsou k nahlédnutí zde:

 1. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 2020
 2. NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA USNESENÍ Z TÉTO VALNÉ HROMADY
 3. KONEČNÁ KANDIDÁTNÍ LISTINA PRO VOLBY DO DOZORČÍ RADY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019ZDE. 


ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2019

Dne 18.05.2019 proběhla v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Přítomní akcionáři na ní projednali a schválili vše v rozsahu jejího programu a návrhu usnesení představenstva, které bylo součástí materiálů zaslaných společně s pozvánkou všem akcionářům.

KONEČNÉ USNESENÍ Z VALNÉ HROMADYZDE.


ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2019

Dne 18.05.2019 proběhne v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Potřebné materiály byly všem akcionářům zaslány poštou, základní z nich jsou k nahlédnutí zde:

 1. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 2019
 2. NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA USNESENÍ Z TÉTO VALNÉ HROMADY

Žádosti o schválení převodu akcií (prodej, dědictví …) včetně ostatních změn v knize akcionářů společnosti ZEOS LOMNICE a.s. má v současné době na starosti paní Romana Pikorová, tel.: 481 671 978, e-mail: zc.ecinmolsoeznull@ykmezop


ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2018

Dne 12.05.2018 proběhla v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Přítomní akcionáři na ní projednali a schválili vše v rozsahu jejího programu a návrhu usnesení představenstva, které bylo součástí materiálů zaslaných společně s pozvánkou všem akcionářům.

KONEČNÉ USNESENÍ Z VALNÉ HROMADYZDE.

Vzorový formulář závazné objednávky pro možné odkoupení dočasně nabytých akcií společnosti ZEOS LOMNICE a.s. (dle schválených podmínek na letošní řádné valné hromadě) bude akcionářům zaslán poštou nejpozději do 31.5.2018.


ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2018

Dne 12.05.2018 proběhne v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Potřebné materiály byly všem akcionářům zaslány poštou, základní z nich jsou k nahlédnutí zde:

 1. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 2018
 2. NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA USNESENÍ Z TÉTO VALNÉ HROMADY
 3. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2017

Dne 20.05.2017 proběhla v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Přítomní akcionáři na ní projednali a schválili vše v rozsahu jejího programu a návrhu usnesení představenstva, které bylo součástí materiálů zaslaných společně s pozvánkou všem akcionářům.

KONEČNÉ USNESENÍ Z VALNÉ HROMADYZDE.

NABÝVÁNÍ AKCIÍ (SCHVÁLENÉ ZNĚNÍ)       – ZDE.

VZOR KUPNÍ SMLOUVY (AKCIE)                   – ZDE.

Výkup akcií administrativně zajišťuje paní Romana Pikorová, kanc.č.1, v sídle naší společnosti, t.č.: 481 671 978, v pracovní dny od 8 do 14:30 hodin. Doporučujeme si s ní předem telefonicky domluvit termín schůzky a to zejména v případě jiného potenciálního termínu, který Vám lépe vyhovuje než výše uvedený.


ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2017

Dne 20.05.2017 proběhne v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Potřebné materiály byly všem akcionářům zaslány poštou, základní z nich jsou k nahlédnutí zde:

 1. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 2017
 2. NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA USNESENÍ Z TÉTO VALNÉ HROMADY
 3. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2016

Dne 14.05.2016 proběhla v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Přítomní akcionáři na ní projednali a schválili vše v rozsahu jejího programu a návrhu usnesení představenstva, které bylo součástí materiálů zaslaných společně s pozvánkou všem akcionářům.

KONEČNÉ USNESENÍ Z VALNÉ HROMADYZDE.

IMG_4374U1


ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2016

Dne 14.05.2016 proběhne v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Potřebné materiály byly všem akcionářům zaslány poštou, základní z nich jsou k nahlédnutí zde:

 1. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 2016
 2. NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA USNESENÍ Z TÉTO VALNÉ HROMADY
 3. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 2015

Dne 16.05.2015 proběhla v Nové Vsi nad Popelkou řádná valná hromada naší společnosti. Přítomní akcionáři na ní projednali a schválili vše v rozsahu jejího programu a návrhu usnesení představenstva, které bylo součástí materiálů zaslaných společně s pozvánkou všem akcionářům.

KONEČNÉ USNESENÍ Z VALNÉ HROMADYZDE.

Z usnesení mimo jiné vyplývá:

 • Výplata dividend za rok 2014  schválená VH bude zahájena a postupně realizována od 1. srpna 2015.
 • Dle platné legislativy je tato výplata možná pouze na účet akcionáře.
 • Akcionáři, kteří ještě nemají v naší databázi evidovaný svůj bankovní účet, nechť ho zašlou písemně na adresu naší společnosti nebo na e-mailovou adresu zc.ecinmolsoeznull@ykmezop a to včetně kódu banky. V opačném případě Vám dividendy nebudou moci být vyplaceny.
 • Akcionáři, kteří nemají bankovní účet, si budou moci dividendy vyzvednout od daného termínu v hotovosti v sídle naší společnosti v pracovní dny – pondělí a středa – od 8 do 15:30 hodin v kanceláři č.2.
 • Představenstvo bude maximálně i nadále využívat průběžné informování akcionářů naší společnosti právě formou těchto webových stránek.


FOTOGALERIE NOVÝ KRAVÍN RVÁČOV: ZDE

K360

 

 • CENY  PHM
  Natural 95: 37,90 Kč
  Nafta: 37,90 Kč

   

ZEOS LOMNICE a.s.

Aktuality

ZEOS LOMNICE a.s. - idatabaze.czZemědělské stroje a zemědělská technika - idatabaze.cz

Archiv