MAS / OPŽP

Pořízení univerzální cisterny ANNABURGER HTS 16.27

Naše společnost uvedla do provozu v červnu 2018 novou cisternu HTS s hadicovým aplikátorem BOMECH za přispění prostředků z EU z Fondu soudržnosti v rámci operačního programu Životního prostředí.  Tento stroj nahradí dosavadní staré cisterny HTS s plošným rozstřikem, které již z pohledu úniku čpavku při aplikaci tekutých statkových hnojiv nesplňují současné požadavky na ochranu životního prostředí.

Pořízení zastýlacího vozu do ŽV

Naše společnost uvedla do provozu v srpnu 2013  nový kravín VKK-360 na svém středisku Rváčov. V souvislosti s tím byla nucena dořešit modernizaci techniky pro zastýlání nové porodny a odchovny jalovic. Rozhodli jsme se pro investici do nového taženého zastýlacího vozu KAMZÍK od společnosti STS Olbramovice. Tento návěs má větší objemovou kapacitu než ty bývalé a umožňuje zastýlání slámy jak do boku na obě dvě strany vozu, tak tzv. “ na široko “  v jeho podélné ose. K jeho agregaci stačí traktory o výkonu do 70 k (viz WEB STS OLBRAMOVICE).

DSC02733U1

 Propagace KAMZÍK_U

Pořízení technologie čerpání kejdy

Naše společnost pokračovala v roce 2012 v další optimalizaci využití kejdy skotu (statkového hnojiva). Rozhodli jsme se pro investici do jejího efektivnějšího externího čerpání, které nám zajistí rychlejší naplnění našich aplikačních cisteren při podstatně menší spotřebě elektrické energie v porovnání se současným stavem. Novými čerpadly jsme tak osadili celkem čtyři původní skladovací kejdové jímky na našich provozech v Nové Vsi nad Popelkou (VKT) a Syřenově (VKK-320).

MAS - Čerpání kejdy 2012_2UDSC02044U1

Pořízení technologie míchání kejdy

Naše společnost řešila v roce 2011 optimálnější využití kejdy skotu (statkového hnojiva). Rozhodli jsme se pro investici do efektivnějšího míchání, které nám zajistí její požadovanou strukturu a usnadní pak následnou aplikaci na našich polích. Dále zlepší využitelnost skladovacích kapacit formou omezování usazování pevných částic v nádržích a jímkách.

  • CENY  PHM
    Natural 95: 37,90 Kč
    Nafta: 37,90 Kč

     

ZEOS LOMNICE a.s.

Aktuality

ZEOS LOMNICE a.s. - idatabaze.czZemědělské stroje a zemědělská technika - idatabaze.cz

Archiv