Družstvo MLÉKO CZ bylo založeno v březnu 2010 řadou zemědělských podniků hospodařících převážně v oblasti okresu Semily, Jičín a Hradec Králové. Jeho hlavní náplní je koordinace dodávek do Mlékárny Pragolaktos a vyjednávání co nejpřijatelnějších podmínek a kupních cen pro své členy.

Adresa společnosti:

Družstvo MLÉKO CZ
K Urnovému háji 1276
512 51 Lomnice nad Popelkou
 
IČO: 287 89164
 
Kontakt: 481 672 997, 607 888 192 e-mail: zc.42evitca.66trivu.zc.ecinmolsoeznull@monoke
 
Vypis z OR Osvědčení o registraci k DPH Rozhodnutí SZIF
 

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ČLENY DRUŽSTVA :

V zájmu zvýšení vyjednávací pozice na trhu se syrovým kravským mlékem připravila představenstva společností VIAMILK CZ družstvo a Družstvo MLÉKO CZ sloučení obou odbytových družstev, když družstvem nástupnickým bude VIAMILK CZ družstvo.

Proces sloučení obou společností probíhá podle a v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb. (Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev) a bude završen projednáním a schválením „Projektu vnitrostátní fúze sloučením“ na členských schůzích obou zúčastněných družstev.

Oznamujeme, že dne 15. 5. 2014 byl uložen „Projekt vnitrostátní fúze sloučením“ do sbírky listin rejstříkového soudu Krajského soudu v Hradci Králové.

Oznamujeme tímto, že všem členům Družstvo MLÉKO CZ družstvo jsou nyní v sídle družstva k dispozici k nahlédnutí všechny dokumenty předepsané § 169 Zákona č. 125/2008 Sb.

V sídle Družstva MLÉKO CZ jsou v běžné pracovní době k nahlédnutí:

 • Projekt vnitrostátní fúze sloučením společností VIAMILK CZ družstvo a Družstvo MLÉKO CZ, včetně nového znění stanov (viz. Článek 7 „Projektu“)
 • Účetní závěrky VIAMILK CZ družstva za účetní období roku 2011, 2012, 2013 a zprávy auditora o jejich ověření
 • Účetní závěrky Družstva MLÉKO CZ za účetní období roku 2011, 2012, 2013 a zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2013
 • Zahajovací rozvaha nástupnického družstva k 1. 1. 2014
 • Zpráva představenstva VIAMILK CZ družstvo k fúzi
 • Zpráva představenstva Družstvo MLÉKO CZ k fúzi
 • Posudek znalce o přezkoumání „Projektu vnitrostátní fúze sloučením“

Nad rámec zákonných povinností zveřejňujeme zde následující dokumenty:

Projekt vnitrostátní fúze sloučením společností VIAMILK CZ družstvo a Družstvo MLÉKO CZ, včetně nového znění slov

Zpráva představenstva VIAMILK CZ družstvo k fúzi

Zpráva představenstva Družstvo MLÉKO CZ k fúzi

Upozorňujeme věřitele společnosti Družstvo MLÉKO CZ na práva plynoucí pro ně z ustanovení § 35 až § 39 Zákona č. 125/2008 Sb. o přihlášce nesplatných pohledávek ve lhůtě tam uvedené a podmínkách práva požadovat poskytnutí dostatečné jistoty.


ŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE DRUŽSTVA MLÉKO CZ

Pozvánka na řádnou členskou schůzi Družstva MLÉKO CZ

Návrh usnesení z řádné členské schůze Družstva MLÉKO CZ

 

 

 • CENY  PHM
  Natural 95: 38,90 Kč
  Nafta: 36,90 Kč

ZEOS LOMNICE a.s.

Aktuality

 • OSEV 2024

  13.5.2024

  Tak máme zaseto. Níže můžete posoudit strukturu našeho letošního osevu na orné půdě ...

 • PF 2024

  18.12.2023

 • VYHODNOCENÍ CHOVATELŮ 2023

  24.11.2023

  Jako každý rok proběhlo i letos v poslední dekádě listopadu vyhodnocení chovatelů dojnic hospodařících v naší oblasti a využívajících služby plemenářské společnosti… Více zde… 

ZEOS LOMNICE a.s. - idatabaze.czZemědělské stroje a zemědělská technika - idatabaze.cz

Archiv