SLUŽBY ZEMĚDĚLCŮM

Skladování:

Položka „skladování“ v sobě obsahuje  uskladnění zboží (obilovin) ve  skladech společnosti a ošetření obilovin po dobu skladování. Laboratorní rozbor při naskladnění. Naše společnost disponuje celkovou skladovací kapacitou cca 7.500 tun a stále buduje nové sklady.

Čistění obilovin a olejnin

Operace v sobě zahrnuje cyklus přetočení obilovin přes čističku při použití vhodných sít podle druhu znečistění. Opakované čistění je prováděno při extrémně vysokém znečistění, nebo když obilovina obsahuje těžko čistitelné nečistoty a příměsi jako např. svízel apod. Hmotnostní úbytek je vyjádřen v % při převzetí s přepočtem na čistou hmotnost.

Sušení obilovin a olejnin

Sušení zahrnuje odsušení zboží na minimálně normovanou úroveň vlhkosti dle ČSN. Vlhkost při příjmu obilovin je stanovena laboratorním rozborem a celková hmotnost bude snížena o % odsušené vlhkosti. Ceník čištění a sušení pro rok 2014 zde….

Zajistíme vlastní dopravu volně ložených nebo pytlovaných směsí, komponentů, komodit.

Služby laboratoře

Laboratoř provádí hodnocení kvalitativních parametrů naskladněných komodit a používá moderní schválené technické vybavení.

Zahrnuje: vstupní kontrolu zboží (komodit), průběžnou kontrolu, rozbory a hodnocení obilovin pro zemědělce.

Jednotlivá stanovení: % vlhkost, objemová hmotnost, stanovení příměsí a nečistot, porostlost, poškození zrn, plísně a sněti.

Všechny používané přístroje a váhy jsou cejchované a kontrolované.

Linka U

KONTAKT: 481 672 996, 725 904 762, e-mail: zc.ecinmolsoeznull@dohcbo

 

  • CENY  PHM
    Natural 95: 37,90 Kč
    Nafta: 37,90 Kč

     

ZEOS LOMNICE a.s.

Aktuality

ZEOS LOMNICE a.s. - idatabaze.czZemědělské stroje a zemědělská technika - idatabaze.cz

Archiv