SEMINÁŘ MIKROP

Dne 31.března 2017 proběhl na našich provozech živočišné výroby Rváčov a Syřenov praktický seminář pořádaný společností MIKROP ČEBÍN a.s. na téma:

,,Správnou konzervací objemných krmiv ke zlepšení ekonomiky Vašeho chovu“

Hlavním přednášejícím a praktickým posuzovatelem byl Gordon Marley, Sil-All Technical Support manager, z Velké Británie. Pro zástupce naší společnosti bylo potěšující, že Gordon Marley na obou výše zmiňovaných provozech neobjevil žádné zásadní nedostatky ve výrobě objemných krmiv a zařadil nás mezi zemědělce, kteří mohou být vzorem pro řadu ostatních. Seminář pak pokračoval v sídle společnosti několika prezentacemi ukazujícími zkušenosti a doporučení v této problematice.

 • CENY  PHM
  Natural 95: 38,90 Kč
  Nafta: 36,90 Kč

ZEOS LOMNICE a.s.
Aktuality
 • OSEV 2024

  13.5.2024

  Tak máme zaseto. Níže můžete posoudit strukturu našeho letošního osevu na orné půdě ...

 • PF 2024

  18.12.2023

 • VYHODNOCENÍ CHOVATELŮ 2023

  24.11.2023

  Jako každý rok proběhlo i letos v poslední dekádě listopadu vyhodnocení chovatelů dojnic hospodařících v naší oblasti a využívajících služby plemenářské společnosti… Více zde… 

ZEOS LOMNICE a.s. - idatabaze.czZemědělské stroje a zemědělská technika - idatabaze.cz
Archiv