UŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PRO OCHRANU ROSTLIN

V poslední době jsou v našich médiích čeští zemědělci často kritizováni za výrazné užívání chemických prostředků ve své rostlinné výrobě. Nedávno se nám ale dostala do rukou studie, která porovnává tuto spotřebu v rámci celé Evropské unie (data jsou z roku 2018). Pokud vezmeme v úvahu skutečnost, že více jak 50 % potravin, které si denně kupujeme v obchodních řetězcích, pochází ze zemí západní Evropy, můžeme si pak udělat úsudek, čí potraviny (z pohledu užité chemie) jsou vlastně „zdravější“. V současné době se cca 2/3 těchto chemických prostředků v rámci celé EU spotřebovává jen v Německu, Francii, Španělsku a Itálii. Na druhé straně se moc nemluví o tom, že za posledních osm let se několika zemím (patří mezi ně Česká republika, Rakousko …) naopak podařilo objem používaných chemických prostředků v zemědělské výrobě podstatně snížit. Názor na tuto problematiku, nechť si tedy udělá každý sám. Pro srovnání jsme dle stejné metodiky zahrnuli do grafu spotřebu těchto prostředků i v naší rostlinné výrobě.

  • CENY  PHM
    Natural 95: 37,90 Kč
    Nafta: 37,90 Kč

     

ZEOS LOMNICE a.s.
Aktuality
ZEOS LOMNICE a.s. - idatabaze.czZemědělské stroje a zemědělská technika - idatabaze.cz
Archiv