ZOD

 AKTUÁLNÍ  INFORMACE PRO ČLENY DRUŽSTVA :

Oznamujeme tímto všem členům Zemědělsko-obchodního družstva Lomnice nad Popelkou, že jsou nyní v sídle družstva k dispozici k nahlédnutí v běžné pracovní době všechny předepsané dokumenty.

Zároveň tyto dokumenty společně s pozvánkou na řádnou členskou schůzi zveřejňujeme zde :

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31.12.2013

PŘÍLOHA K VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013

POZVÁNKA – ZOD 27.6.2014

Návrh usnesení z ČS 2014 ZOD LOMNICE


 

Oznamujeme tímto všem členům Zemědělsko-obchodního družstva Lomnice nad Popelkou, že řádná členská schůze dne 27.6.2014 nebyla usnášeníschopná, proto představenstvo družstva svolává náhradní členskou schůzi na 18.7.2014. Její program a návrh usnesení je totožný s programem a usnesením řádné členské schůze. Podrobnosti viz pozvánka níže.

POZVÁNKA – ZOD 18.7.2014

 • CENY  PHM
  Natural 95: 38,90 Kč
  Nafta: 36,90 Kč

ZEOS LOMNICE a.s.

Aktuality

 • OSEV 2024

  13.5.2024

  Tak máme zaseto. Níže můžete posoudit strukturu našeho letošního osevu na orné půdě ...

 • PF 2024

  18.12.2023

 • VYHODNOCENÍ CHOVATELŮ 2023

  24.11.2023

  Jako každý rok proběhlo i letos v poslední dekádě listopadu vyhodnocení chovatelů dojnic hospodařících v naší oblasti a využívajících služby plemenářské společnosti… Více zde… 

ZEOS LOMNICE a.s. - idatabaze.czZemědělské stroje a zemědělská technika - idatabaze.cz

Archiv