VÝPLATA ZÁLOH PACHTOVNÉHO ZA ROK 2021

Na základě aktuální finanční situace jsme se od letošního roku rozhodli vyplácet vlastníkům pozemků, které na základě platných pachtovních smluv obhospodařujeme, sjednané pachtovné ve dvou splátkách. Během třetího čtvrtletí to bude záloha ve výši cca 55 % a koncem roku, dle termínů uvedených v pachtovních smlouvách, pak doplatek. Změna výplaty pachtovného se ale týká jen těch vlastníků, kterým je pachtovné zasíláno na jejich bankovní účet. U ostatních, kteří využívají výplatu v hotovosti nebo přes složenky, bude pachtovné vypláceno jednorázově jako doposud. Důvodem této změny proti dosavadnímu způsobu (s ohledem na celkovou výši ročního pachtovného) je efektivnější časové rozložení finančních prostředků používaných k jeho výplatě. Děkujeme za pochopení.

  • CENY  PHM
    Natural 95: 44,30 Kč
    Nafta: 46,50 Kč

     

ZEOS LOMNICE a.s.
ZEOS LOMNICE a.s. - idatabaze.czZemědělské stroje a zemědělská technika - idatabaze.cz
Archiv